Our Board

Ryan Tipton
Ryan Tipton
Ryan Tipton
Ryan Tipton

Ryan Tipton

Vice President of Management

20160608-IMG_7048
20160608-IMG_7048
20160608-IMG_7048
20160608-IMG_7048

Daniel Olson

Vice President of Membership

20160608-IMG_7089
20160608-IMG_7089
20160608-IMG_7089
20160608-IMG_7089

Christopher Guy

Vice President of Administration

20160608-IMG_7017
20160608-IMG_7017
20160608-IMG_7017
20160608-IMG_7017

Andrew Madonio

Vice President of Community

20160608-IMG_7022
20160608-IMG_7022
20160608-IMG_7022
20160608-IMG_7022

Maggie McKendry

President

20160711-IMG_7284
20160711-IMG_7284
20160711-IMG_7284
20160711-IMG_7284

Ciarra Brunn

Secretary

20160608-IMG_7009
20160608-IMG_7009
20160608-IMG_7009
20160608-IMG_7009

Jeffery Meyers

Dictator of the Board

20160608-IMG_7070
20160608-IMG_7070
20160608-IMG_7070
20160608-IMG_7070

Jillian Wilczewski

VP of Individual Development

20160608-IMG_7013
20160608-IMG_7013
20160608-IMG_7013
20160608-IMG_7013

Matt Chechak

Treasurer